Üye olma ile ilgili problemler düzeltildi, foruma üye olabilirsiniz. *** Forumda görev almak isteyen arkadaşlar PM (@tarimsal) ile iletişime geçebilir. *** Üyelik işleminden sonra üyelik aktivasyonu için, e-posta hesabınızda ki Spam/Gereksiz vb. klasörüne bakmayı unutmayın!

ELMA KARA LEKESİ HASTALIĞI VE MÜCADELESİ (Venturia inaequalis

Bitki Hastalıkları, Zararlıları ve Alınacak Önlemler
Cevapla
Kullanıcı avatarı
tarimsal
Kıdemli Üye
Mesajlar: 687
Kayıt: Prş Mar 31, 2011 6:16 am
İletişim:

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Resim

Etmenin saprofitik ve parazitik olmak üzere 2 devresi vardır. Saprofitik dönem sonbaharda yere dökülen ölü yapraklarda başlar. İlkbaharda peritesyumun olgunlaşmasına kadar sürer. Parazitik dönem ise, fungusun canlı dokularda sürdürdüğü yaşamını kapsamaktadır.
Etmenin miselyumu bölmelidir, önceleri renksiz olup giderek kahverengileşir. Epidemis ve kütiküla arasında gelişerek stromayı oluşturur, gelişimini sürdüren fungus zamanla kütikülayı parçalar. Miselyumların ucunda kısa, dipleri kalın, uç kısmı ise ince konidioforlar ve bunların ucunda da konidiler oluşur. Renksiz olan konidiler zamanla kahverengileşir. Peritesler sonbaharda dökülen lekeli yapraklarda oluşur. Küremsi veya yarı küremsidir. İlkbaharda peritesler içinde askosporlar olgunlaşırlar.

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Hastalığın belirtileri ağacın yaprak meyve ve sürgünlerinde görülür. Yaprağın üst ve alt yüzünde oluşan lekeler başlangıçta yağlımsı görünüştedir, giderek zeytin rengini alır sonra da kahverengileşir. Kadifemsi yapıdadır ve zamanla lekeli kısımdaki doku ölür, üzerinde çatlaklar ve delikler oluşur. Ağır infekteli yapraklar sararır ve erken dökülürler. Meyvedeki lekeler yeşilimtırak olup zamanla kahverengine dönüşür. Küçük lekeler zamanla birleşirler ve bu kısımlarda meyvenin gelişmesi durur, deforme olmuş meyveler oluşur. Elmada sürgün enfeksiyonları bazı duyarlı çeşitlerde görülür. Lekeler oval veya yuvarlak kabarcıklar şeklindedir. Püstül olarak tanımlanan bu kabarcıklar ilkbaharda çatlar ve içinde oluşan konidi yatakları açığa çıkar. Püstüller zamanla birleşerek "uyuz" veya "sıraca" denilen yaralar oluşturur. Hastalığın zararı doğrudan veya dolaylı olmaktadır. Yaprak infeksiyonları nedeniyle
fotosentez ve solunum olayları engellendiğinden, ağaç yıldan yıla zayıflamaktadır. Hastalık
nedeniyle oluşan ürün kaybı ortalama % 20-45 arasında değişmektedir. Hastalık yurdumuzda elma yetiştirilen tüm bölgelerde yaygın olarak görülmektedir.
3. KONUKÇULARI
Elma
4. MÜCADELESİ

4.1. Kültürel Önlemler

Primer infeksiyon kaynağı yere dökülmüş lekeli yapraklar sonbaharda toplanıp yakılmalı veya derine gömülmelidir. Sıracalı dallar da budanıp bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama Zamanları

1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında;(Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. İlaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde;
Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70 - 80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ise
ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan fungisitin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.
İlaçlamalarda;
a) Dal sıracası bulunan yerlerde
1) İlaçlamada % 2'lik Bordo Bulamacı veya hazır bakırlı preparatlardan birisi %
0.8 dozunda,
2) İlaçlamada hazır bakırlı preparatlardan birisi % 0.4 dozunda veya diğer fungisitlerden birisi önerilen dozda,
3) Diğer ilaçlamalarda bakırlı fungisitler dışındaki fungisitlerden birisi önerilen dozda kullanılmalıdır.
b) Dal sıracası bulunmayan yerlerde:
1) İlaçlamada % 1'lik Bordo Bulamacı veya hazır bakırlı preparatlardan birisi % 0.4
dozunda kullanılmalıdır. Diğer ilaçlamalar dal sıracası bulunan yerlerde olduğu gibidir.
Tahmin ve uyarı sisteminin uygulandığı yörelerde ise:
Savaşım programının uygulanabilmesi için tahmin uyarı istasyonunda fenolojik, biyolojik ve meteorolojik kriterler belirlenecektir. Bu amaçla perites olgunlaşmasının, doğada askospor uçuşlarının, enfeksiyon periyotlarının ve fenolojik gelişmenin saptanması gereklidir.

Perites olgunlaşmasının saptanması
Aralık-Şubat aylarında tahmin uyarı istasyonunda önceden toplanmış yoğun kara lekeli yapraklardan her gün alınarak laboratuarda vazelinli lam tuzakları yardımı ile askospor çıkışı belirlenecektir. İçine nemli kağıt konulan petrilerde bulunan lam tuzakları 4-6 saat sonra mikroskop altında incelenerek askospor çıkışının başlayıp başlamadığı saptanacaktır. Mikroskopta incelemeye ilk askospor görülünceye kadar devam edilecek ve ilk askosporun görülmesi doğada perites olgunlaşmasının teorik olarak başlaması kabul edilecektir.

Doğada askospor uçuşlarının saptanması
Tahmin uyarı istasyonunda ağaçlara asılacak veya yoğun kara lekeli yaprakların bulunduğu tel kafeslerin üzerine konulacak vazelinli lam tuzakları ile askospor uçuş süresi belirlenecektir. Askospor uçuş periyodunun izlenmesi çalışmalarına doğada askospor çıkışı sona erinceye kadar devam edilecektir.

Fenolojinin izlenmesi
Hastalıkla savaşımda ilaçlama zamanlarının belirlenmesinde özellikle ilaçlamaların başlatılmasında gerekli olduğundan fenolojik dönemler izlenip kaydedilecektir.

Enfeksiyon periyotlarının belirlenmesi
Perites olgunlaşmasının belirlenmesinden sonra bahçede çalıştırılacak yaprak ıslaklığını ölçer aletten alınacak yaprak ıslaklık süreleri ve bu süreler içindeki ortalama sıcaklık verileri MILLS tablosuna uygulanarak enfeksiyon periyotları belirlenecektir. İlaçlamaya esas olan enfeksiyon periyotlarının belirlenmesinde hafif enfeksiyon koşulları dikkate alınacaktır.

1. ilaçlama: Ağaçların duyarlı fenolojik dönemde olması, doğada askospor uçuşunun başlaması ve enfeksiyon periyodunun oluşması durumunda yapılacaktır.
2. ve diğer ilaçlamalar: Enfeksiyon periyodunun oluşması ve doğada askospor uçuşunun devam etmesi durumunda önceki ilaçlamalarda kullanılan fungisitin etki süresi dikkate alınarak uygulanacaktır. İlaçlamalara son vermede askospor uçuşunun sona ermesi, ağaçlardaki primer enfeksiyonların durumu ve enfeksiyon peryotları oluşumu esas alınacaktır.

4.2.2. Kullanılacak ilaçlar ve dozları

ELMA KARA LEKESİ [Venturia inaequalis (Cke.) Wint]' NE
KARŞI TAVSİYE EDİLEN İLAÇLAR


Etkili Madde Formülasyonu Dozu ( Preparat)
Adı ve Oranı 100 lt. suya

Bakır sülfat %98+
Sönmemiş kireç Bordo bularnacı 2 kg+1 kg, 1
kg+500 g
Bakır oksiklorür %50 W.P. 400 g ; 800 g
Bakır oksit %50 W.P. 400 g ; 800 g
Benomyl %50 W.P. 60g
Thiophanate - methyl %70 W.P. 60 g
Carbendazim %50 W.P. 30 g
Mancozeb %60
+ Penconozole %2.5 W.P. 1O0g
Nitrothalisoprophyl % 12.5 250 g (çiçekten
önce)
+ Metiram %60 W.P. 200 g (çiçekten
sonra)
Fenarimol 120 g/l E.C. 30ml
Flusilazol 400 g/l E.C. 5 ml
Myclobutanil 12.5 g/l E.C. 40 ml
Hexaconazole 50 g/l S.C. 40 ml
Maneb %80 W.P. 300 g
Captan %50 W.P. 150 g
Thiram %80 W.P. 150 g
Metiram - Komplex %80 W.P. 200 g
Dodine %65 W.P. 100 g
Bitertanol %25 W.P. 50 g
Mancozeb %80 W.P. 250 g
Propineb %70 W.P. 200 g
Dichlofluanid %50 W.P. 200g
Nuarimol % 1 + Mancozeb % 60 W.P. 150 g
Chlorothanonil + Carbendazim E.C. 240 ml
450 g/l + 100 g/l
Cyproconazole 50 g/l E.C. 25 ml
Dithianon 750 g/l S.C. 50 ml
Fenbuconazole 50 g/l E.C. 40 ml
Nuarimol 90 g/l E.C. 30 ml
Difenoconazole 250 g/l E.C. 10 ml
Cyproconazole + Captan % 1+%75 W.P. 150 g
Myclobutanil 1.75 + Mancozeb 60 W.P. 200 g
Folpet % 50 W.P. 300 g
Dithianon % 75 W.P. 100 g
Dodine 500 g/l F.W. 80 g
Bromuconazole 100 g/l S.C. 30 ml
Fluazinam 500 g/l S.C. 50 ml
VISCLOR 500 g/l E.C. 200 cc

4.2.3. Kullanılacak Alet ve Makinalar
İlaçlamalarda motorlu pü1verizatörler kullanılmalıdır.

İlaçlama, ilaç ağacın her tarafını kaplayacak, ilaçlanmamış kısım kalmayacak şekilde yapılmalıdır.
En son tarimsal tarafından Çrş Kas 30, 2011 1:06 pm tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.


Cevapla

“Bitki Koruma - Zirai Mücadele” sayfasına dön