Üye olma ile ilgili problemler düzeltildi, foruma üye olabilirsiniz. *** Forumda görev almak isteyen arkadaşlar PM (@tarimsal) ile iletişime geçebilir. *** Üyelik işleminden sonra üyelik aktivasyonu için, e-posta hesabınızda ki Spam/Gereksiz vb. klasörüne bakmayı unutmayın!

Tarımda Modernleşme

Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Aletleri
Cevapla
korayuslu
Yeni Üye
Mesajlar: 9
Kayıt: Cum May 30, 2014 5:45 pm

TARIMDAKİ MODERNLEŞME KISITLI

Ne yazık ki ülkemizde tarım sektörü birçok nedenden dolayı gelişmiş ülkelerde olduğu kadar yapısal değişim gösteremedi. Tarım sektöründe belirgin yapısal değişim, sadece tarımda çalışan nüfusun toplam nüfus içindeki azalan oranıdır. Ancak tarımın uygulama alanında kısıtlı bir gelişim, modernleşme olduğunu görüyoruz.
Gelişmiş ülkelerde tarım, ayakları yere basan bir politika ile desteklenerek ve tarımda çalışan insanların verimliliğini arttırarak üretilen ürünlerin doğru pazarlama kanalları ile tüketime sunulması şeklinde yapılmaktadır. Ülkemize bakınca resmin aynı olmadığını görürüz.
Ülkemizde üretilen ürünler bazı aracılar tarafından tüketicilere ulaştırılır. Ama bu zincir boyunca yaratılan katma değer ne yazık ki üreticilere yansıtılmamaktadır. Durum böyle olunca elde edilen gelir, günlük yaşamda yoğun bir şekilde pompalanan tüketim kültürü ile yetersiz hale gelmektedir. Tarımdan elde edilen gelirin gitgide azalması tarımda çalışan ailenin genç bireylerini kentlerde diğer iş alanlarında sevk etmektedir. Gençler hem daha düzenli bir gelir elde etmek hemde sosyal yaşamlarını kırsal kesim dışına taşımak için tarımdan uzaklaşmaktadır.
Gençlerin tarım sektöründe kalmaları, onların tarım ile barışmaları ancak tarımda olması gereken yapısal değişimler ile mümkün olabilir. Bu yapısal değişmeler;
Tarımsal arazilerin ortalama büyüklüklerinin artması(Tarım arazilerininTarım Aletleri parçalanmasının önüne geçilmesi).
Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında üreticiden tüketiciye olan zincirin yeni baştan düzenlenmesi.
Kırsal yerleşim yerlerinin (Köy, kasaba) fiziki yaşam şartlarının iyileştirilmesi.
Ülke bazında aile çiftçiliğinin başarılı olması için bir takım ana unsurlar vardır. Bu unsurlar,
Tarıma uygun ekolojik koşullar
Bölge karakteristikleri
Yasal düzenlemeler ve tarım politikaları
Tüketici pazarına erişim
Toprak ve diğer doğal kaynaklara erişim (su, ısı, ışık vb.).
Tarımsal teknoloji ve bilgiye erişim ve tarımsal yayım.
Finans olanakları
Demografik, ekonomik ve sosyo ekonomik koşullar
Konuyla ilgili eğitim olanakları.
Türkiye'de aile çiftçiliğinin gelişimi için hazırlanacak projelerde bu unsurların dikate alınması gerekir. Aile çiftçiliği, hem hem gelişmiş hemde gelişmemiş ülkelerde tarımsal üretim sektöründe en sık görülen şekildir. Aile çiftliği ile tarımda sürdürülebilirlik sağlanabilir. Çünkü ailelerin temel geçim kaynağı yaptıkları iştir.
Fakat tarım sermaye şirketleri tarafından yapıldığı durumda şirketler kârlılık oranları azaldığında işi hemen terk edebilirler. Bu nedenle, ülkemizde aile çiftliğinin gelişimi için yapılacak projeler, ailelerin gelir seviyelerini arttıracak ve onların bu işi daha iyi yapabilmelerine olanak tanıyacak yönde olması gerekir.

Modern Tarım
"Doğal Kaynakların Korunabilmesi İçin Eğitim Şart"

Tarımsal üretimin arttırılması sadece 2 yöntemle olabilir; ya birim alandan elde edilen verimi arttıracaksınız ya da ekili alanları arttıracaksınız. Bu bize okulda öğretilen bir bilgidir. Ancak, günümüzde bu bilgiye başka bilgilerde eklendi.Mesela Türkiye (ve Dünya) nüfusunun arttığı, artan bu nüfus ile gıda ihtiyacı, protein (hayvansal gıda)ihtiyacı, lif (pamuk, yün vb.) ihtiyacıda artmaktadır. Buna karşın ekilebilir topraklar da şehirleşme, kuraklık, tuzluluk, gibi nedenlerle azalmaktadır. Bu nedenle tarımsal üretim için ayrılan alanların ülkemizin stratejik doğal kaynakları olarak dikkate alınmalı ve en üst düzeyde koruma altına alınmalıdır. Böyle bir koruma yasal düzenlemeler olmaksızın mümkün değildir. Fakat sadece yasal düzenlemeler yeterli olmayacaktır. Bu ülke üzerinde yaşayan herkesin bu gerçeği bilmesi gerekir. Bunun için bir yandan yetişkinlere yönelik biçimlendirme kampanyaları yapılırken diğer yandan okullarda bu farkındalığın oluşturulmasına ve bu bilincin yerleşmesine yönelik olarak eğitimler yapılmalıdır.
Bu konuda yukarıda belirttiğimiz önlemler yine geçerlidir. Fakat yol ve yapılanma çalışmaları kısa vadeyi ilgilendiren bir konu olması nedeniyle daha acil eylemler yapılma zorunluluğu vardır. Tarım havzalarına yapılan tacizler sadece tarımsal üretim yapan çiftçileri ilgilendiren bir konu değildir.
Tarım havzalarının azalmasının sonuçları tüm toplumu etkileyecektir. Bu nedenle toplumun bu konuda bilgilendirilmesi ve soruna daha geniş kitlelerin sahiplenmesini sağlamak gerekir. Bu da iyi bir örgütlenme ve iletişim projeleri ile mümkün olabilir.


Cevapla

“Tarımsal Teknoloji” sayfasına dön