Üye olma ile ilgili problemler düzeltildi, foruma üye olabilirsiniz. *** Forumda görev almak isteyen arkadaşlar PM (@tarimsal) ile iletişime geçebilir. *** Üyelik işleminden sonra üyelik aktivasyonu için, e-posta hesabınızda ki Spam/Gereksiz vb. klasörüne bakmayı unutmayın!

Hayvan Gübresinin Kullanımı

Bitki besin elementleri ve doğru zamanda doğru gübreleme...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
tarimsal
Kıdemli Üye
Mesajlar: 687
Kayıt: Prş Mar 31, 2011 6:16 am
İletişim:

Ülkemizde çok sık yapılan yanlışlıklardan birisi de yanlış hayvan (çiftlik) gübresikullanımıdır. Hayvan (çiftlik) gübresi, doğru kullanıldığında, yani usulüne uygun olarakyakılarak kullanıldığında faydalı bir gübre olmasına karşın, usulüne uygun olarakkullanılmadığı zaman faydasından çok zararı olan bir gübredir. Hayvan (çiftlik)gübresi olarak, usulüne uygun olarak yakılmış keçi gübresi veya yaylalarda yetişenkoyun gübresi kullanımı tavsiye edilir.Besihanelerde yetiştirilmiş sığır gübresi kullanımıasla tavsiye edilmez.

Buna rağmen hayvan (çiftlik) gübresi, usulüne uygun olarak yakıldıktan sonrakullanılabilir. Ülkemizde hayvan (çiftlik) gübresini usulüne uygun olarak yakıp satanticari kuruluşlar olup hayvan (çiftlik) gübresi buralardan tedarik edilebilir.

Yaş veya usulüne uygun olarak yakılmamış olarak kullanılan hayvan (çiftlik)gübreleri, tarlalarımızı böcek larvaları ve çeşitli hastalıklara doldurmaktadır. Besihaneatığı hayvan (çiftlik) gübresinin besihanelerde hayvanlara vurulan tüm ilaç atıklarınıtaşıdığını, hayvanların bağırsaklarında salgılanmakta olan enzimlerin de bu atıklarıniçerisinde bulunduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bu enzimlerin bir kısmı toprak vebitki için son derece zararlıdır. Nitekim bir takım bölgelerde hayvan ahırındançıkarılan taze hayvan gübrelerinin direkt tarlaya uygulanması sonucu topraklar tahripedilmiştir. Bu yanlışlık zincirleme yanlışlığa neden olmakta, bu şekilde yapılan yanlışuygulamalar sonucu toprakta ve o toprağa ekilen bitkilerde ortaya çıkan hastalıklarıönleyebilmek için genellikle bilinçsiz, ağır ve yüksek dozlarda tarım ilacı kullanılmakta,bu ise durumu daha da vahim hale getirmektedir. Bazı bölgelerde ise hayvan ahırındanalındıktan sonra, dışarıda herhangi bir açık alana konulan çiftlik gübresinin, açık alanakonulduktan sonra üzerinden bir süre geçince hayvan gübresinin yandığıdüşünülmektedir, Bu yanlıştır ve bu gibi yanlış uygulamalardan şiddetle kaçınılmasıgerekmektedir. Hayvan (çiftlik) gübresinin doğru yakım teknikleri hakkında ziraatmühendislerinden görüş alınmalıdır.

En genel şekli ile hayvan gübresi şu şekilde yakılabilir:

Ekim yapılmayacak açık bir alanda bir çukur açılarak içerisine yeterlimukavemette (sağlamlıkta) bir muşamba (naylon) serilir. Bu muşambanın boyu,içerisine yanmamış çiftlik gübresi konulduktan sonra üzerini kapayacak kadar büyükolmalıdır. Bazı illerimizde (Antalya gibi) bu amaca uygun naylonlar hazır olaraksatılabilmektedir. Bu şekilde hazırlanan ve içerisine naylon serilen çukurun tabanında5- 10 tane 1 cm çapında delik açılmalıdır. Daha sonra buraya yanmamış hayvan gübresidoldurulur ve üzerine hortumla su tutulur, karıştırılır ve üzeri muşambanın (naylonun)diğer ucu ile örtülerek etrafı toprak ile kapatılıp hava alması önlenir. Bu yığının üzerine(naylonun içinde kalacak şekilde) bir termometre konulmalıdır. Bu şekilde su tutulupkarıştırılarak üzerinin tekrar kapatılması içlemi birkaç günde bir yinelenmelidir.

Yığının üzerine naylonun altından konulan termometre ile iç sıcaklık sık sık kontroledilerek sıcaklığın 60 derecenin üzerine çıkması durumunda naylon açılıp yığınınüzerine su tutularak sıcaklık mutlaka 60 derecenin altında tutulmalıdır. Sıcaklık 60derecenin üzerine çıkarsa gübrenin içerisinde faydalı hemen hemen hiçbir unsurkalmaz. Bu açıdan sıcaklık kontrolü önemlidir.

Hayvan (çiftlik) gübresinin yakılmasındaki genel amaç, yanmamış hayvangübresindeki zararlı bakterilerin ölmesi, metan gazının çıkarılarak atmosfere verilmesi,toprakta tuzluluk oluşturabilecek unsurların ortadan kaldırılması ve toprak ile bitkiyezarar verebilecek ilaç, hormon, enzim atıklarının bertaraf edilmesidir. Bu şekildedepolanan yanmamış hayvan gübresi birkaç günde bir üzerine hortumla su tutulupkarıştırıldığında ve üzeri tekrar naylon ile örtüldüğünde 4 ile 6 aylık bir zaman dilimiiçerisinde yakılmış hale getirilebilir. Bu işlem yaz aylarında yapılmalıdır. Bu işlembüyük çiftliklerde beton havuzlarda da yapılabilir.


Cevapla

“Bitki Besleme ve Gübreleme” sayfasına dön