Forumda görev almak isteyen arkadaşlar PM (@tarimsal) ile iletişime geçebilir.
***
Üyelik işleminden sonra üyelik aktivasyonu için, e-posta hesabınızda ki Spam/Gereksiz vb. klasörüne bakmayı unutmayın!

Çift Anadal Nedir? Ne Zaman Başvuru Yapılabilir?

Forumda aradığınız konuyu bulamadınız mı? O zaman bize sorun...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
tarimsal
Kıdemli Üye
Mesajlar: 675
Kayıt: Prş Mar 31, 2011 6:16 am
İletişim:

Prş Eki 05, 2017 2:36 am

Çift Anadal Nedir?
Çift anadal uygulamasının Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir ilgilisi bulunmamaktadır. Çift anadal daha önceden lisans bölümleri için uygulanmaktaydı ve farklı bir lisans programına daha katılarak çift lisans diplomasına sahip olunması anlamına geliyordu.

Yani lisans programının okurken aynı zamanda farklı bir lisans programını daha okumak isterseniz çift anadal yaparak 2 diploma sahibi olabiliyorsunuz. Yapılan değişiklikle daha önce lisans bölümleri için olan bu çift anadal uygulaması artık önlisans bölümleri için de geçerli olacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamaları şekilde;

Yekta Saraç da bu uygulama ile önlisans diploma programları ile diğer önlisans diploma programları arasında çift anadal programları açılabilmesi ve öğrencilerin de ikinci anadal diploma programına katılabilmesinin sağlandığı belirtildi.

Meslek Yüksek Okullarına MYO yönelik olarak anadal yönetmeliğinde yapılan değişiklikle daha önce lisans için olan bu uygulamanın MYO’lar için de uygulanma fırsatının getirildiği açıklandı. Böylelikle resmi gazetede yapılan değişiklikle meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere, lisans öğrencilerine sunulan ikinci anadal diploma programına devam etme hakkı geldi.

Başvurular ne zaman olacak?
Çift anadal düzenlemesinden sonra önlisans öğrencilerinin ikinci anadal diploma programına kabulünün o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile yapılacağını belirten Saraç öğrenciler programlara önlisans için en erken ikinci yarıyılın başında lisans için üçüncü yarıyılın başında başvurabileceklerini belirtti.

Çift anadal yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.
YÖK tarafından düzenlenen yönetmelik hem lisans hemde önlisans öğrencilerini yakından ilgilendirmektedir. Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, daha önce lisans programları arasında yapılabilen çift anadal uygulaması bundan sonra önlisans programları arasında da yapılabilecek. Ayrıca bir lisans öğrencisi aynı zamanda önlisans programlarında da çift anadal yapabilecek.

Daha önce sadece lisans programları arasında yapılan çift anadal bundan sonra Önlisans programları arasında yapılabilecek.

İŞTE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

9 Haziran 2017 CUMA-Sayı : 30091
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

(2) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

ESKİ HÜKÜMLER

Madde16 – (1) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.
(2) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

Madde17 – (1) (Değişik fıkra: 02.05.2014 – 28988 s. R.G. Yön./3. md.) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.


Cevapla

“Soru ve Cevaplar” sayfasına dön