Üye olma ile ilgili problemler düzeltildi, foruma üye olabilirsiniz. *** Forumda görev almak isteyen arkadaşlar PM (@tarimsal) ile iletişime geçebilir. *** Üyelik işleminden sonra üyelik aktivasyonu için, e-posta hesabınızda ki Spam/Gereksiz vb. klasörüne bakmayı unutmayın!

Yem Bitkileri

Cevapla
Kullanıcı avatarı
merve
Yeni Üye
Mesajlar: 6
Kayıt: Çrş Ara 18, 2013 3:48 pm

Tek Yıllık Yem Bitkileri

•Fiğ-Vicia sativa
• Tüylü fiğ-Vicia villosa
• Macar fiği-Vicia pannonica
• Koca fiğ-Vicia narbonensis
• Burçak-Vicia ervilia
• Yem bezelyesi-Pisum arvense
• Kırmızı üçgül-Trifolium incarnatum
• İskenderiye üçgülü-Trifolium alexandrinum
• Sudan otu – Sorghum sudanense
• Kocadarı – Sorghum vulgare

Resim

İki Yıllık Yem Bitkileri

• Aktaş yoncası-Melilotus alba
• Sarıtaş yoncası-Melilotus officinalis
• İtalyan çimi – Lolium italicum
• Hayvan Pancarı- Beta vulgaris var. rapa

Resim

Çok Yıllık Yem Bitkileri

• Yonca-Medicago sativa
• Korunga-Onobrychis sativa
• Çayır üçgülü-Trifolium pratense
• Ak üçgül-Trifolium repens
• Sarıçiçekli gazalboynuzu-Lotus corniculatus
• Ayrık türleri – Agropyron sp.
• Kılçıksız brom – Bromus inermis
• Domuz ayrığı – Dactylis glomerata
• Yabani otlak ayrığı – Elymus junceus
• Çayır kelp kuyruğu – Phleum pratense
• Çayır salkım otu – Poa pratensis
• Çayır tilkikuyruğu – Alopecurus pratensis
• Yumrulu kanyaş – Phalaris tuberosa
• Kamışsı yumak – Festuca arundinacea

Resim
( Domuz Ayrığı )

Kuru ot bitkileri

• Yüksek çayıryulafı (Avena elatior )
• Çayır tilkikuyruğu (Alopecurus pratensis )
• Çayır kelpkuyruğu (Phleum pratense )

Yeşil ot bitkileri

• Mısır (Zea mays )
• Sudan otu (Sorghum sudanense )
• Fiğ ve tahıl karışımları

Resim

Tane yemi bitkileri

• Yem bezelyesi-Pisum arvense
• Fiğ-Vicia sativa
• Koca fiğ-Vicia narbonensis
• Burçak-Vicia ervilia

Yeşil gübre bitkileri

• Aktaş yoncası-Melilotus alba
• Sarıtaş yoncası-Melilotus officinalis
• Ak acıbakla-Lupinus albus
• Fiğ-Vicia sativa
• Koca fiğ –Vicia narbonensis
• Yem bezelyesi-Pisum arvense
• Kırmızı üçgül-Trifolium incarnatum
• Sudan otu – Sorghum sudanense

Silaj yem bitkileri

• Mısır – (Zea mays )
• Sorgum türleri – (Sorghum sp.)

Resim
( Sorgum )

Yumru yem bitkileri

• Hayvan Pancarı- Beta vulgaris var. rapa
• Hayvan havucu- Daucus carota ssp. sativa
• Yer elması- Helianthus tuberosus
• Yem kabağı- Cucurbita pepo convar. citrullinina

Resim

Habituslarına(Dış Görünümlerine) göre Yem Bitkilerinin Sınıflandırılması

Habituslarına(Dış Görünümlerine) göre yem bitkilerinin sınıflandırılması
a) Yumaklı
b) Çimli
- Sülüklü
- Köksaplı

*Diğer Yönlerden Sınıflandırma*

1. TUZA DAYANIMLAR YÖNÜNDEN SINIFLANDIRMA

Yem bitkilerinin tuza dayanımları farklılık göstermektedir.
a) Tuza Fazla Dayanan Yem Bitkileri (12-6 milimhos)
- Köpek dişi – Cynodon dactylon
- Yüksek otlak ayrığı – Agropyron elongatum
- Kamışsı yumak – Festuca arundinacea
- Arpa – Hordeum vulgare
- Sarı çiçekli gazalboynuzu – Lotus corniculatus
b) Tuza Orta Derecede Dayanan Yem Bitkileri (6-3 milimhos)
- Çokyıllık çim (İngiliz çimi) – Lolium perenne
- Çilek üçgülü – Trifolium fragiferum
- Yonca – Medicago sativa
- Kılçıksız brom – Bromus inermis
c) Tuza Dayanımlı Olmayan Yem Bitkileri (3-2 milimhos)
- Ak üçgül – Trifolium repens
- Çayır üçgülü – Trifolium pratense
- Çayır tilkikuyruğu – Alopecurus pratensis

2. KURAĞA DAYANIMLAR YÖNÜNDEN SINIFLANDIRMA

a) Kurağa Fazla Dayanan Yem Bitkileri
- Otlak ayrığı – Agropyron cristatum
- Koyun yumağı – Festuca ovina
- Korunga – Onobrychis sativa
- Yonca – Medicago sativa
b) Kurağa Orta Derecede Dayanan Yem Bitkileri
- Domuz ayrığı – Dactylis glomerata
- Kılçıksız Brom – Bromus inermis
- Sarı taşyoncası – Melilotus officinalis
- Tüylü fiğ – Vicia villosa
c) Kurağa Dayanıklı Olmayan Yem Bitkileri
- Çayır kelpkuyruğu – Phleum pratense
- Çayır salkımotu – Poa pratensis
- Sarıçiçekli gazalboynuzu – Lotus corniculatus

3. YEŞİL ALAN BİTKİSİ YÖNÜNDEN SINIFLANDIRMA

a) Süs Bitkisi Olarak Kullanılan Yem Bitkileri
- Sepetçi kamışı – Arundo donax
- Koca zembilotu – Briza maxima
- Bazı kısa boylu bambu çeşitleri
b) Yeşil Alan Yem Bitkileri
- Ak tavusotu – Agrostis alba
- Kırmızı yumak – Festuca rubra
- Koyun yumağı – Festuca ovina
- Çayır salkımotu – Poa pratensis
- Adi salkımotu – Poa trivialis
- Çokyıllık çim – Lolium perenne
- Köpek dişi – Cynodon dactylon
- Ak üçgül – Trifolium repens
- Çilek üçgülü – Trifolium fragiferum

Yem Bitkilerinin Önemi

1) Yem Bitkilerinin Hayvan Beslemedeki Önemi
2) Yem Bitkilerinin Toprak Korumadaki Önemi
3) Yem Bitkilerinin Toprak Verimliliğine Etkisi
4) Yem Bitkilerinin Ekim Nöbetindeki Yeri ve Önemi
5) Yem Bitkilerinin Yeşil Gübre Olarak Kullanımı Yönünden Önemi

YEM BİTKİLERİ TARIMININ ŞEKİLLERİ

1- Ana Kültür Bitkisi Olarak Yetiştirme
2- Ara Ziraati Olarak Yetiştirme
a) Alt Ekim
b) Anıza Ekim
c) Sonbahar Ekimi

YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ

TOHUMLUK : Sertifikalı Tohumluk kullanılmalıdır. Tohumlar temiz olmalı,
çimlenme gücü yüksek olmalıdır. Özellikle baklagil yem bitkilerinin
tohumluğunda sert tohum oranının düşük olmasına veya en iyisi hiç olmamasına dikkat edilmelidir.

Küçük Tohumlu Yem Bitkilerinin Ekilebileceği

En İyi Tohum Yatağının Özellikleri :
1. Toprak iyice ufalanmış olmalıdır,
2. Ufalanan toprak bastırılmalıdır,
3. Tohum yatağı besleyici olmalıdır,
4. Tohum yatağı yabancı otlardan arınmış olmalıdır,
5. Tohum yatağı erozyondan korunmuş olmalıdır.

Yem Bitkilerinin Hasat Zamanı

• Baklagil yem bitkilerinin ot için hasat zamanı çiçeklenme devresidir,
• Buğdaygil yem bitkilerinin ot için biçim zamanı başaklanmayla çiçeklenme
arasındaki devrededir,
• Baklagil yem bitkilerinin tohum hasat zamanı en alttaki baklaların sararıp
esmerleştiği dönemdir,
• Buğdaygil yem bitkilerinin tohum hasat zamanı tohumlarının % 10’unun tamamen olgunlaştığı dönemdir.


Resim


Resim
Cevapla

“Çayır Mera ve Yem Bitkileri” sayfasına dön